Gwarancja

Gwarancja na każdy pojazd jest rozpatrywana według wytycznych producenta zawartych na dokumentach dostarczonych przy odbiorze pojazdu. W zależności od firmy, pojazdy wymagają określonego działania serwisowego, w rozumieniu przeglądu okresowego, który należy wykonać w dedykowanych autoryzowanych serwisach producenta. Taki zabieg jest konieczny aby gwarancja utrzymać.

Przeglądów okresowych nie wymagają pojazdy marki Veremeiren.

Istnieje możliwość dojazdu do klienta w miejsce stacjonowania pojazdu.

Jest to usługa dodatkowo płatna w wysokości 4 zł/km. Naliczenie opłaty tylko w jedną stronę.